ilość: 0szt.    suma: 0,00zł
         
  Warunki sprzedaży    
 
 
Warunki sprzedaży

 REGULAMIN  
 
 
  § I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę KMK Agro sp. j. w Brodowie za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.kmkagro.pl/sklep/

Siedziba/Adres korespondencyjny:
KMK AGRO D.Kaźmierczak, M.Mądry, M.Kaźmierczak Sp. j.

Brodowo, ul. Poznańska 20

63-000 Środa Wlkp.

Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: sklep@kmkagro.com
Numer telefonu: +48 61 287 11 46
 
Konsument  - podmiot kupujący Towary w ramach sklepu internetowego.
Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem, a Przedsiębiorcą.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy - Sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem elektronicznym 
http://www.kmkagro.pl/sklep/
Przedsiębiorca – firma KMK AGRO D.Kaźmierczak, M.Mądry, M.Kaźmierczak Sp. j.

Brodowo, ul. Poznańska 20, 63-000 Środa Wlkp., KRS: 0000193393, NIP: 786-15-72-061
REGON: 634168496
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem, a Przedsiębiorcą.

§ II
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Konsumentami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

 2. Konsument czyli osoba fizyczna, która chce dokonać zakupu przez stronę internetową, powinna wypełnić formularz rejestracyjny w celu utworzenia konta podając adres email i hasło. Konsument, który nie chce zakładać konta może dokonać zamówienia telefonicznie lub poprzez e-mail.  
 3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma KMK Agro z siedzibą w Brodowie, e-mail: sklep@kmkagro.com

 4. Dane będą przetwarzane tylko w celach sprzedażowych i kontaktowych z konsumentem  na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 5. Logując się na stronie Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133, poz.883)

 6. Poprzez tworzenie konta ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Dane mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody).
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 9. Stan magazynowy sklepu internetowego kmkagro.pl/sklep współdziała z magazynem części zamiennych oraz z serwisem działających przy siedzibie firmy. Może się zdarzyć, że stan w sklepie internetowym może być niższy niż stan faktyczny. Wówczas Konsument zostanie o takim fakcie poinformowany iż towar zostanie wysłany w późniejszym terminie. Jeśli Konsument nie chce towaru w późniejszym terminie na jego życzenie możemy anulować zamówienie oraz zwrócić daną kwotę, jeśli Konsument już dokonał wpłaty na konto za dany towar.
 10. Wszystkie produkty oferowane w  kmkagro.pl/sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ III
Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Konsument  może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego www.kmkagro.com/sklep/.
 2. Konsument  ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:
  - przez konto
  Konsumenta wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym
  - poprzez e-mail, wysyłając wiadomość na adres sklep@kmkagro.com
  - telefonicznie, dzwoniąc pod numer 577 189 792 (istnieje również możliwość zamówienia smsem) lub 61 
  285 01 79
 3. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:
  - imię i nazwisko zamawiającego
  - nazwa i dane rejestrowe firmy (w przypadku osoby prawnej)
  - adres dostarczenia przesyłki
  - adres e-mail
  - numer telefonu.
 4. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
 5. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach Konsument jest informowany podczas składania zamówienia, a także w chwili dokonania zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania zakupu przez Konsument.
 7. Domyślnie do każdego zakupionego towaru wystawiamy fakturę VAT.

§ IV
Sposoby i terminy płatności za Towar 

 1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:
  - przedpłata, przelewem na konto bankowe
  - za pobraniem, gotówką przy odbiorze przesyłki
  - przelew na konto bankowe z terminem płatności (tylko dla Stałych Klientów)
  - gotówka przy odbiorze przesyłki w siedzibie firmy.
 2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
  mBank S.A.: 
  94 1140 1124 0000 2291 0900 1001
 1. W przypadku wyboru płatności ,,Przedpłata - przelew bankowy", Konsument  jest zobowiązany dokonać płatności na konto. Po otrzymaniu kwoty na konto sprzedawca wysyła towar.
 2. W przypadku wyboru płatności ,,przelew bankowy z terminem płatności", Konsument  jest zobowiązany dokonać płatności w terminie określonej na fakturze  od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. W przypadku ,,płatności za pobraniem", płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
 4. W przypadku wybrania płatności ,,odbiór osobisty", Towar można odebrać w siedzibie firmy KMK Agro, Brodowo, ul. Poznańska 20, 63 – 000 Środa Wlkp., od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

 

§ V
Sposoby i koszty dostawy

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS
 2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W przypadku odebrania zamówienia do godz. 14.00 dnia roboczego dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wydania ich przewoźnikowi. W przypadku odebrania zamówienia po godz. 14.00 towar wydawany jest przewoźnikowi w następnym dniu roboczym.
 1. Dostawa Towaru do Konsumenta  jest odpłatna. Przedsiębiorca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość.
 2. Koszty dostawy Towaru są następujące:

  Kurier GLS
  - przesyłka kurierska przedpłata na konto - 20 zł
  - przesyłka kurierska za pobraniem - 25 zł

- odbiór osobisty - 0 zł

Wymienione ceny wysyłki dotyczą paczek o wadze do 30 kg. Powyżej 30 kg w/g cennika GLS.

 

§ VI
Reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Przedsiębiorcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Przedsiębiorca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
   a) pisemnie na adres Przedsiębiorcy: KMK Agro, Brodowo, ul. Poznańska 20, 63 – 000 Środa Wlkp.
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@kmkagro.com
  c) telefonicznie pod numerem: 61 285 01 79
  d) osobiście w siedzibie Przedsiębiorcy: KMK Agro, Brodowo, ul. Poznańska 20, 63 – 000 Środa Wlkp.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko
  Konsumenta,
  b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
  c) datę wystąpienia wady,
  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  e) żądanie
  Konsumenta  wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
 6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Przedsiębiorcy: KMK Agro, Brodowo, ul. Poznańska 20, 63 – 000 Środa Wlkp.
 7. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie dostępny na magazynie, sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartości ceny produktu.

§ VII
Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku niezgodności towaru z zakupionym, Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 7 dni uzasadniając przyczynę odstąpić od niej, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku zwrotu towaru (wymiana na inny lub zwrot kosztów) sklep zastrzega prawo do sprawdzenia czy dany towar był używany lub został uszkodzony przez Konsumenta. Jeżeli okaże się, że towar był używany lub został uszkodzony przez Konsumenta wymiana towaru lub zwrot pieniędzy będzie niemożliwy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
  a) w formie elektronicznej na adres e-mail Przedsiębiorcy: sklep@kmkagro.com
  b) drogą korespondencyjną na adres Przedsiębiorcy: KMK Agro, Brodowo, ul. Poznańska 20, 63 – 000 Środa Wlkp.
  c) osobiście w siedzibie Przedsiębiorcy: KMK Agro, Brodowo, ul. Poznańska 20, 63 – 000 Środa Wlkp.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Przedsiębiorca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomijając koszty transportu, które poniósł Konsument.  
 7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Przedsiębiorcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument, który odmówi odbioru przesyłki od kuriera zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki (w dwie strony). Możliwość zrezygnowania z zamówienia istnieje do momentu odbioru przesyłki przez firmę kurierską. 

§ VIII Dane osobowe

 1. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Przedsiębiorcę z Konsumentem.

§ IX
Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
  a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
  b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
  c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r.
   

§ X
Polityka Cookies

 

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów:  id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Kontynuuj
 
 
Zarejestruj się
Login:
Hasło:
Przypomnij hasło
 
     
 
   
O nas
Polityka plików Cookies
Zwroty towarów
Regulamin
Formy płatności
Formy Wysyłki
Kontakt
Termin Wysyłki
Koszty wysyłki
Logowanie
Nowe konto
Przypomnij hasło
Copyright 2011 www.kmkagro.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www - iPolska